21 Kasım 2011 Pazartesi

Nikahta ayağa kim bassın?

Nikahta neden ayağa basılır?
Antik Roma düğünlerine dayanan ayağa basma evlilikte egemen olma isteği şeklinde yorumlanır. Ancak asıl kökeni damadın gelinin bir gün kendisinden kaçmasını önlemek için ayakkabısını yıpratması ve kaçamayacak duruma getirmesi inancına dayanır.

DÜNYADA
Batıl inanışların çok büyük bölümünde mevcut olan ayakkabı hemen her kültürde sembol olarak kullanılır. Örneğin Hindistan`da terliği ters koymak uğursuzluktur, bize de Hindistan`dan geçen bu inanç çok kabul gördü. Ayakkabı veya terliği ters çevirmeye inanmanın ilginç bir geçmişi vardır. Ayakkabı veya terlik gitmeniz gereken yolu temsil eder ve onu ters çevirdiğinizde kaderinizi ters çevirmiş olursunuz. Çünkü Antik Roma`da suçlular ve köleler ayakkabı giyemezlerdi. İnanışa göre iyi kadere sahip olanların ayakkabıları olurdu.
BATIDA
garip bir inanışa göre insanlar evlerinden ayrıldıktan sonra ayakkabılarını atarlar. Bu bir şans dileme yoludur. Eski hayatın rotasını değiştirip yeni hayatın rotasını kolay bulmak için. Düğünlerde de gelinin arabasının arkasına şans için eski ayakkabı özellikle çocuk ayakkabısı bağlanır. Bu doğacak çocuğun kaderinin iyi olmasını sağlamak içindir.
Nikahta ayakkabı üstüne basmanın kökeni ise Antik Roma geleneklerine dayanır. Ayağa basma evlilikteki egemenlik hakkına yorumlanır. Asıl kökeni ise damadın gelinin bir gün kendisinden kaçmasını önlemek için ayakkabısını yıpratması ve kaçamayacak duruma getirmesi inancının düğün esnasında uygulanmasına dayanır. Bizde çok yaygın olan nikahta ayağa basma batıda yerini başka bir inanca bırakmıştır. Batıda damatlar gelinlere onların evden gitmelerini kolaylaştırmamak için ayakkabı almazlar.
KIRMIZI KUŞAK
geline Zerdüşt inançlarından gelen kırmızı kuşak bağlamak bekareti temsil eder. Batıda ise gelin mutlaka sadakati temsil eden maviyi giysilerinin bir parçasında kullanır. Düğünlerde gelinle damadın pasta dilimini bölüşmesi geleneği de Roma`ya dayanır. Antik Roma`da çiftler sadakat ve zorlukları tek bir vücut olarak paylaşmak için yiyecekleri paylaşırlarmış. Romalılar`ın antik geleneği modern çağa pasta bölüşmek olarak değişti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Peki ya senin yorumun?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...